Ostraha majetku a osob - Poskytování technických služeb

Ostraha majetku a osob

Ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

Činnost spočívá v projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravách elektronických poplachových systémů, určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Dále pak v montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.